دوربین مدار بسته‌ی مخفی چیست وچه کاربردهایی دارد؟

دوربین مدار بسته‌ی مخفی چیست وچه کاربردهایی دارد؟

 

نظارت بر پرستار بچه

 

یکی از موارد استفاده از دوربین مداربسته مخفی، در خانه ها و برای نظارت بر فعالیت کارگر یا پرستار بچه است. معرفی انواع تجهیزات دوربین مداربسته و کاربرد آن ها نوع از دوربین ها با نام “دوربین پرستار بچه” شناخته می شوند. دوربین مدار بسته‌ی مخفی چیست وچه کاربردهایی دارد؟ سراسر دنیا بر روی نصب این دوربین ها اختلاف نظر وجود دارد.

 

در مواردی پرستار بچه به علت تکان دادن شدید بچه که اهمیت زیادی هم ندارد، مورد پیگرد قانونی قرار گرفته است. در حالی که این حرکت به علت کیفیت پایین دوربین مداربسته سریع تر از میزان واقعی ضبظ شده بوده است. موارد دیگری نیز از اختلافات و درگیری در رابطه با دوربین مدار بسته پرستاربچه گزارش شده است.